about

เกี่ยวกับค่าย

รูปแบบใหม่ของการจัด ค่าย วิทยาศาสตร์  สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ ที่น้องๆจะได้รับความรู้ ตั้งแต่ก้าวแรกที่ก้าวเข้าสู่รั้วค่ายวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งการผจญภัยในป่าเขาลำเนาไพรดื่มด่ำไปกับห้องเรียนธรรมชาติ หรือ กิจกรรมที่จะสร้างสรรค์ที่จะทำให้น้องๆเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและสนุกสนาน

ค่ายวิทยาศาสตร์เอเธนส์เป็นค่ายที่ได้กำเนิดขึ้นมาด้วยการรวมตัวของ กลุ่ม นักวิทยาศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และเคยผ่านประสบการณ์การสอนในห้องเรียนมา แต่ด้วยความรู้สึกที่เห็น และ พบว่านักเรียนไทยส่วนใหญ่เมื่อพูดถึงวิชา คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ แล้วมักจะรู้สึกไม่ชอบ อยากจะหลีกหนีให้ไกล และ ไม่รู้จะเรียนไปเพื่ออะไร ทั้งๆที่รอบตัวของทุกๆคนล้วนแวดล้อมไปด้วยสิ่งที่มีรากฐานจาก คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ค่ายวิทยาศาสตร์เอเธนส์ จึงต้องการที่จะสร้างมุมมอง และมิติใหม่ในการเรียนการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยความต้องการและความชอบของเด็กๆส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งตลอดกิจกรรมภายในค่าย น้องๆจะได้รับความรู้สึกเหมือนตัวเองได้เล่นเกมหรือกิจกรรมตลอดเวลา แต่ในทุกกระบวนการของกิจกรรมจะแฝงไปด้วยทฤษฎีต่างๆทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ ซึ่งผ่านการตกตะกอนทางความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ ทำให้น้องๆทุกคนที่ได้มีโอกาสมาในค่ายของเรารู้สึกว่า เขามีความสุขในกิจกรรมที่เป็นวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ และ มีทัศนคติ เจตคติที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับ 2 วิชานี้ โดยอาศัยแนวทาง ดังแผนภาพประกอบด้านล่าง ดังนั้น หากทางท่านคณะอาจารย์ได้เล็งเห็นมุมมองเดียวกับแนวทางของทางค่ายแล้ว ทางค่ายอยากจะขอโอกาสในการร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเหล่านี้ให้กับเยาวชนรุ่นหลังในการสร้างอนาคตกองกำลังสำคัญของชาติต่อไป โดยเรามีความภาคภูมิใจนำเสนอ 4 ค่ายของเรา ได้แก่ ค่าย นิติวิทยาศาสตร์ ค่าย วิทยาศาสตร์ ทางทะเล ค่าย วิทยาศาสตร์โบราณคดี ค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ค่ายนิติวิทยาศาสตร์

ค่ายที่เน้นกระบวนกการนำเอาความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงความรู้กับเนื้อหาทาวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในชั้นเรียน

view more

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ค่ายนี้จะพานักเรียนได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลได้ศึกษาในแขนงสาขาต่างๆ รวมถึงพาน้องๆไปดำน้ำดูระบบนิเวศ ที่เกาะทะลุ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า

view more

ค่ายวิทยาศาสตร์โบราณคดี

ค่ายบูรณาการที่เชื่อมโยงความรู้ทางโบราณคดีผ่านการพิสูจน์ด้วยสหศาสตร์แห่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

view more

ค่ายวิทย์ฯสุขภาพ

ท่ามกลางสภาวะวิกฤตโคโรน่าไวรัส ได้สะท้อนความรู้ ให้เราได้รับรู้ถึงความรู้ต่างๆมากมาย และ เรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนควรต้องใส่ใจ เราได้ตกผลึกความรู้ที่ได้มาใส่ในค่ายนี้

view more