ค่ายวิทยาศาสตร์โบราณคดี

รูปแบบของค่าย

2 วัน 1 คืน

3 วัน 2 คืน

สถานที่จัดค่าย

– เขาใหญ่ ปากช่อง

ที่มาของค่าย

ค่ายวิทยาศาสตร์โบราณคดี เป็น ค่ายที่บูรณาการหลากหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน เพื่อ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในนทุกสาขาวิชาต่อการดำรงชีวิต โดยมีวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ เป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินการ เพื่อเชื่อมโยงควาวมรู้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายได้เล็งเห็นความสำคัญ 2 ประการ คือ
  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้ว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นำมาใช้อย่างไร ในการสืบหาเรื่องราวประวัติศาสตร์และเรื่องราวโบราณคดี เช่น กระบวนการคาร์บอนเดทติ้ง
  2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ว่า ในสมัยประวัติศาสตร์ผู้คนมีการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง เพื่อขจัดข้อสงสัยว่า เรียนวิทยาศาสตร์ กับ คณิตศาสตรฺ์ ไปทำไม
แต่กิจกรรมในค่ายนี้ ค่อนข้างมีความซับซ้อนและใช้กระบวนการทักษะทางความคิดที่ค่อนข้างสูงจึงเป็นค่ายแนะนำ สำหรับ น้องๆที่เคยผ่านค่ายแรกมาก่อนและให้ค่ายนี้เป็นค่ายลำดับที่สองหรือสามเป็นต้น โดยค่ายนี้น้องๆจะได้ทำกิจกรรมในสวนน้ำ  Scenical world เขาใหญ่สวนน้ำที่ใหญ่ระดับต้นๆ และ มีเครื่องเล่นมากที่สุดของประเทศที่หนึ่งเลย

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

[siteorigin_widget class=”Vantage_CircleIcon_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”Vantage_CircleIcon_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”Vantage_CircleIcon_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”Vantage_CircleIcon_Widget”][/siteorigin_widget]