รูปแบบของค่าย

2 วัน 1 คืน
3 วัน 2 คืน

สถานที่จัดค่าย

  • เขาใหญ่ ปากช่อง

ที่มาของค่าย

ค่ายวิทยาศาสตร์โบราณคดี เป็น ค่ายที่บูรณาการหลากหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน เพื่อ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในนทุกสาขาวิชาต่อการดำรงชีวิต โดยมีวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ เป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินการ เพื่อเชื่อมโยงควาวมรู้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายได้เล็งเห็นความสำคัญ 2 ประการ คือ

  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้ว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นำมาใช้อย่างไร ในการสืบหาเรื่องราวประวัติศาสตร์และเรื่องราวโบราณคดี เช่น กระบวนการคาร์บอนเดทติ้ง
  2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ว่า ในสมัยประวัติศาสตร์ผู้คนมีการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง เพื่อขจัดข้อสงสัยว่า เรียนวิทยาศาสตร์ กับ คณิตศาสตรฺ์ ไปทำไม

แต่กิจกรรมในค่ายนี้ ค่อนข้างมีความซับซ้อนและใช้กระบวนการทักษะทางความคิดที่ค่อนข้างสูงจึงเป็นค่ายแนะนำ สำหรับ น้องๆที่เคยผ่านค่ายแรกมาก่อนและให้ค่ายนี้เป็นค่ายลำดับที่สองหรือสามเป็นต้น โดยค่ายนี้น้องๆจะได้ทำกิจกรรมในสวนน้ำ Scenical world เขาใหญ่สวนน้ำที่ใหญ่ระดับต้นๆ และ มีเครื่องเล่นมากที่สุดของประเทศที่หนึ่งเลย

ค่ายนิติวิทยาศาสตร์

ค่ายที่เน้นกระบวนกการนำเอาความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงความรู้กับเนื้อหาทาวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในชั้นเรียน

 

view more

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ค่ายนี้จะพานักเรียนได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลได้ศึกษาในแขนงสาขาต่างๆ รวมถึงพาน้องๆไปดำน้ำดูระบบนิเวศ ที่เกาะทะลุ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า

view more

ค่ายวิทยาศาสตร์โบราณคดี

ค่ายบูรณาการที่เชื่อมโยงความรู้ทางโบราณคดีผ่านการพิสูจน์ด้วยสหศาสตร์แห่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

 

view more

ค่ายวิทย์ฯสุขภาพ

ท่ามกลางสภาวะวิกฤตโคโรน่าไวรัส ได้สะท้อนความรู้ ให้เราได้รับรู้ถึงความรู้ต่างๆมากมาย และ เรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนควรต้องใส่ใจ เราได้ตกผลึกความรู้ที่ได้มาใส่ในค่ายนี้

view more