รูปแบบของค่าย

2 วัน 1 คืน
3 วัน 2 คืน

สถานที่จัดค่าย

– ชะอำเพชรบุรี

ที่มาของค่าย

ท่ามกลางวิกฤตของไวรัส โคโรนา-2019 ไวรัสที่สร้างความปั่นป่วนให้กับโลกของเรา สุขภาวะที่โดนทำลาย พร้อมๆกับระบบเศรษฐกิจที่พินาศย่อยยับ หลายๆฝ่ายตั้งความหวังไว้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่จะคิดค้นวัคซีน เพื่อคืนอิสรภาพให้กับชีวิตของมนุษย์โลก มันทำให้เราได้รับรู้และตระหนักดีว่า เรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเราตลอดเวลา ค่ายวิทยาศาสตร์เอเธนส์ได้เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ จึงได้พยายามรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาและแนวทางในการนำไปสู่การได้มาซึ่งวัคซีน ให้น้องๆที่มาค่ายได้เรียนรู้บทเรียนจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้และเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของชีวตเพื่อการพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืน

ค่ายนิติวิทยาศาสตร์

ค่ายที่เน้นกระบวนกการนำเอาความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงความรู้กับเนื้อหาทาวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในชั้นเรียน

 

view more

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ค่ายนี้จะพานักเรียนได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลได้ศึกษาในแขนงสาขาต่างๆ รวมถึงพาน้องๆไปดำน้ำดูระบบนิเวศ ที่เกาะทะลุ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า

view more

ค่ายวิทยาศาสตร์โบราณคดี

ค่ายบูรณาการที่เชื่อมโยงความรู้ทางโบราณคดีผ่านการพิสูจน์ด้วยสหศาสตร์แห่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

 

view more

ค่ายวิทย์ฯสุขภาพ

ท่ามกลางสภาวะวิกฤตโคโรน่าไวรัส ได้สะท้อนความรู้ ให้เราได้รับรู้ถึงความรู้ต่างๆมากมาย และ เรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนควรต้องใส่ใจ เราได้ตกผลึกความรู้ที่ได้มาใส่ในค่ายนี้

view more