รูปแบบของค่าย

2 วัน 1 คืน
3 วัน 2 คืน

สถานที่จัดค่าย

 • จ.สระบุรี
 • จ.ระยอง
 • จ.เพชรบุรี

ที่มาของค่าย

ค่ายนิติวิทยาศาสตร์ เป็นค่ายที่ต้องการเชื่อมโยงกระบวนการความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์จากชีวิตประจำวันเข้าสู่บทเรียนที่น้องๆนักเรียนได้เรียนไปในห้องเรียนเนื่องจาก ปัจจุบันการดำรงชีวิต จะพบได้ว่ามีคดีความต่างๆเกิดขึ้นมากมายและหลากหลายคดีความก็สามารถคลี่คลายไปได้ด้วยกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่ง นิติวิทยาศาสตร์ เป็นการนำเอาวิชาความรู้ในทางด้านวิทยาศาสตร์ ในการเก็บและพิสูจน์หลักฐาน ตรวจร่างกายและวัตถุพยานเพื่อช่วยในการค้นหาความจริง มักเป็นการใช้วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น ชีววิทยา ฟิสิกส์ กายภาพ เคมี คอมพิวเตอร์ และกีฏวิทยา เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการสืบสวน และดำเนินคดีทางกฎหมายเพื่อช่วยกระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์หลักฐานและชี้นำไปสู่ผู้กระทำความผิดอาญา
ปัจจุบันมีการนำนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ควบคู่กับกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นในต่างประเทศ เพื่อลดการโต้แย้งความหวาดระแวงระหว่างผู้ควบคุมกฎหมายกับผู้ถูกกล่าวหา เนื่องเพราะวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องหลักการและเหตุผลที่เป็นจริงสามารถพิสูจน์ได้ โดยนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยมีความเกี่ยวเนื่องกับนิติเวชศาสตร์หรือการชันสูตรศพ สามารถแบ่งออกเป็นสาขาต่าง ๆ ดังนี้

 • นิติพยาธิวิทยา (Forensic Pathology)
 • นิติเวชคลินิก (Clinical Forensic)
 • นิติจิตเวช (Forensic Psychiatry)
 • นิติพิษวิทยา (Forensic Toxicology)
 • การพิสูจน์หลักฐาน (Criminalistic)
 • นิติวิทยาเซรุ่ม (Forensic Serology)
 • เวชศาสตร์จราจร (Traffic Medicine)
 • กฎหมายการแพทย์ (Medicial Law)
  (อ้างอิงจาก Thai wikipedia)

ค่ายนิติวิทยาศาสตร์

ค่ายที่เน้นกระบวนกการนำเอาความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงความรู้กับเนื้อหาทาวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในชั้นเรียน

 

view more

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ค่ายนี้จะพานักเรียนได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลได้ศึกษาในแขนงสาขาต่างๆ รวมถึงพาน้องๆไปดำน้ำดูระบบนิเวศ ที่เกาะทะลุ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า

view more

ค่ายวิทยาศาสตร์โบราณคดี

ค่ายบูรณาการที่เชื่อมโยงความรู้ทางโบราณคดีผ่านการพิสูจน์ด้วยสหศาสตร์แห่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

 

view more

ค่ายวิทย์ฯสุขภาพ

ท่ามกลางสภาวะวิกฤตโคโรน่าไวรัส ได้สะท้อนความรู้ ให้เราได้รับรู้ถึงความรู้ต่างๆมากมาย และ เรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนควรต้องใส่ใจ เราได้ตกผลึกความรู้ที่ได้มาใส่ในค่ายนี้

view more